Метою кредитного модуля є вивчення методів та теоретичних засад розробки та застосування засобів автоматичної ідентифікації одиниць обліку; вивчення принципів подання інформації у машиночитаному вигляді, застосування документів у машиночитаному вигляді, вивчення питань автоматизації обробки інформації, а також формування у студентів здатностей:
- аналізувати поставлену задачу;
- виконувати вибір методу подання інформації у машиночитаному вигляді;
- формувати спосіб вирішення подання інформації у машиночитаному вигляді;
- визначати найкращій спосіб вирішення поставленої задачі.